PLANS ESTRATÈGICS

[ plans estratègics ]

Redacció de plans estratègics i fulls de ruta amb objectius assolibles a curt termini amb acompanyament durant la seva posada en marxa.
Fugim d’informes feixucs d’implantació inviable. Volem tocar de peus a terra, definim objectius assolibles, que tinguin impacte al territori, que es pugui veure a curt termini i que no hipotequin el futur econòmic del municipi i ens oferim per acompanyar-vos en el camí.

Planificació turística:
Estudi de l’estat de la destinació per a definir propostes de millora en l’estratègia turística, establint objectius a mig i llarg termini i definint plans d’actuació a mida.
Creació de producte:
Anàlisi de l’oferta i de les dinàmiques de la demanda per tal de crear o redefinir productes que actuïn com a motivadors per a atraure i fidelitzar els clients.
Màrqueting i promoció:
Aplicar estratègies de posicionament de productes, empreses i destinacions turístiques amb l’objectiu de fer arribar el missatge adequat al públic definit.
Internet i noves tecnologies:
Suport en l’aplicació de la tecnologia per a millorar la relació amb el client, així com per treure profit de la informació que el turista genera i que ens ajuda a la promoció i comercialització.

DEMANA’NS INFORMACIÓ:

Tel: 938601632 / 647735293 
info@greselyfarre.com