NOSALTRES

Especialistes en INFOTURISME, vam iniciar la nostra activitat al 1997 amb la vocació de posar al servei de les entitats públiques, les noves tecnologies de la informació.  Amb el pas del temps ens hem convertit en una “Central de compres i serveis” pels diferents agents turístics, culturals i de promoció de les entitats locals, envoltant-nos d’aquells especialistes i fabricants que ens permeten donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

Els nostres esforços han estat recompensats amb l’obtenció de patents (SIM 2005 o aparador interactiu) i registres de la propietat intel·lectual amb productes com el Turijoc.

Posem la nostra experiència i professionalitat al seu servei!

David Farre

Creatiu, imaginatiu i resolutiu! Llicenciat en relacions Públiques, Publicitat i Comunicació.