Com coneixem als que entren a les nostres oficines de turisme ...
Amb un sistema tàctil, el personal de l'Oficina de Turisme introdueix de forma senzilla les dades referents als paràmetres prèviament definits (tipus de visitant, pernoctacions, informació demanda, material,...).

Les dades queden, des del primer moment, digitalitzades i preparades per posteriors anàlisis estadístics. Sistema disponible en TPV, Tablet i software per a PC.

Un nou mòdul desenvolupat, ens permetrà tenir un control de l'ocupació del territori i extreure les oportunes dades.