Per arribar allà on les nostres dependències no arriben, ...
Els Punts Informatius Interactius han sigut pensats i dissenyats pel seu ús en qualsevol entorn a l'aire lliure. Amb pantalles d'alta lluminositat (des de 1500 cd) permeten oferir una imatge totalment visible a ple sol.

La seva funció tàctil (opcional) permet a l'usuari interactuar amb qualsevol tipus de contingut multimèdia, plànols, mapes, planes web, ...

El seu sistema de climatització intern i les seves prestacions antivandàliques, els hi permeten aguantar qualsevol condició metereològica exterior.